↑ Tilbage til Aktiviteter

Forskønnelse

Blomsterkummer

Vi har pt. to blomsterkummer som står ved Aalborgvej i Holtet. Det er AKA puljemidler, det har gjort det muligt at invester i blomster-kummerne. De vedligeholdes med supplerende blomster hver forår af lauget. Vanding i tørre perioder er udliciteret til frivillig arbejdskraft. Blomsterkummen der står i den østre ende af byen vandes og græsset klippes …

Se side »

Branddam

På privat grund, ved Jacob Svendsens ejendom er der en branddam som i dag ikke har nogen funktion. Den bliver derfor ikke vedligeholdt. I landsbylauget syntes vi det er synd at det bare forfalder omkring branddammen. Vi er derfor i gang med at undersøge muligheder for at få området renoveret. Ideen er at branddammen skal …

Se side »

Byskilte

Tidligere havde Holtet forskellige byskilte på Aalborgvej. I den østre ende af Aalborgvej var der bybortal. Først blev det ene kørt ned og fjernet. I 2016 blev så den sidste byportal fjernet…               og erstattet af de almindelige hvide byskilte. Vi har fået Aalborg kommune til at udskifte skiltene. …

Se side »

Flagalle

  Under “Udvikling i din By” projektet har vi fået midler til at indkøbe 40 flag med flagstænger og en trailer til at køre flagene på.   Kort over hvor flagbrøndene er: Flagbronde   Regler: Regler for kørsel med flagvogn Sådan bruges Dannebrog     Der er nogle officielle flagdage, hvor landsbylauget sørger for opsætning og nedtagning …

Se side »

Forskønnelse omkring busholdeplads

Under “udvikling i din by”-projektet har vi fået midler til at renovere pladsen omkring busstoppestedet på Aalborgvej i Holtet. Der er i 2016 kommet ny belægning under cykelparkeringen og nyt cykelstativ.   Opgangen er nu at holde området pænt. Kommunens niveau for renholdelse syntes vi ikke er nok for os. Derfor er det op til …

Se side »

Julebelysning

Som et led i at gøre Holtet og Gåder til et rart sted at bo og virke har Landsbylauget også arbejdet for at få etableret julebelysning på Aalborgvej i Holtet. Søndag den 27 november 2016. Blev der for første gang opsat julebelysning i Holtet. Det var Jens Jørgen og Flemming som påtog sig opgaven i …

Se side »

Renholdelse ved fjorden

I foråret 2016 startede vi en ny tradition – en oprydningsdag ved fjorden. På billedet er nogle af dem som deltog på den første oprydningsdag. Det er planen at vi en dag i marts måned hver år via facebook indkalder til en oprydningsdag.               Ansvarlig: Mathias

Se side »

Vejtræer

  6. april 2017 er arbejdet udført Orange: 10 stk. Salix saba alba – 12-14 mTk (sølvpil) Blå: 8 stk. Fraxinus americana ´Autumn Applause´ – 12-14 mTk (Ask) Ask Sølvpil

Se side »