↑ Tilbage til Forskønnelse

Byskilte

Tidligere havde Holtet forskellige byskilte på Aalborgvej. I den østre ende af Aalborgvej var der bybortal. Først blev det ene kørt ned og fjernet. I 2016 blev så den sidste byportal fjernet…

 

 

 

 

 

 

 

og erstattet af de almindelige hvide byskilte. Vi har fået Aalborg kommune til at udskifte skiltene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gåser er der blå skilte, byen har ikke en størrelse som berettiger til hvide skilte. Det har den konsekvens at der ikke automatisk er hastighedsbegrænsning. Hastighedsbegrænsning har Gåser fået- læs mere under  “hastighedsbegrænsning”.

 

 

 

 

 

Nogle af byskiltene bliver grønne op vinteren, derfor har landsbylauget påtaget sig opgaven at skiltene bliver rengjort en gang hver forår.

At skiltene ikke gror til i græs er kommunens opgave, med de meget lokale må godt klippe græsset hvis det bliver for højt.

 

Lauget har sat forårsløg (påskeliljer) ved alle byskiltene, så der bliver lidt pænt at se på i det tidlige forår.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tovholder: Morten