↑ Tilbage til Forskønnelse

Julebelysning

Som et led i at gøre Holtet og Gåder til et rart sted at bo og virke har Landsbylauget også arbejdet for at få etableret julebelysning på Aalborgvej i Holtet.

Søndag den 27 november 2016. Blev der for første gang opsat julebelysning i Holtet. Det var Jens Jørgen og Flemming som påtog sig opgaven i højden.

Der er 13 lygtepæle på Aalborgvej, der er kun kommet julebelysning i de 11 – pengene rakte til mere. Måske er der 13 stk i julen 2017

 

 

 

 

 

 

Landsbylauget har bl.a. som formål at gøre byen smukkere, så byen og området bliver mere attraktivt for bosætning. Det er julebelysningen et bidrag til, og den bliver forhåbentlig også til glæde for de mange som hver dag kører mellem Hals og Aalborg.

 

Projektet har fået støtte fra flere sider. Aalborg Kommune har via ”Udvikling i din by” midler finansieret relæer og udtag i de lysmaster, som blev renoveret i sommeren 2016. Fonden for Sparekassen Vendsyssel Hals har sponsoreret de flotte kræmmerhuse som er opsat. Kræmmerhusene er leveret af J H Ståldesign i Rødding.

Landsbylauget står selv for opsætning og nedtagning. HJ El Gandrup har venligt stillet lift til rådighed for opgavens udførelse.

 

 

Ansvarlig: Morten Pedersen