↑ Tilbage til Stier

Sti til fjorden

 

Vores plan er engang i fremtiden at få et sammenhængende stisystem fra fjorden ved Gåser, op til Holtet og fra Holtet ud til Teglværkssøerne. Realisering af projektet er delvis afhængig af hvordan det går med de to vindmølleprojekter i området, som der pt. arbejdes på at realisere.

Landsbylauget har ingen holdning til om det er godt eller dårligt at få vindmøller til området.

Stien fra Sønderskovvej til fjorden er etableret for fler år siden, den gang det var Hals Kommune..

 

Stien ned til fjorden har flere steder lunker som besværliggør passagen for kørestole og barnevogne. Aalborg kommune har lovet at afrette stien med jord og så græs der hvor der er påfyldt jord.

 

 

 

 

 

 

 

Der er en officiel parkeringsplads overfor stien til fjorden. Den var meget lidt synlig før, men der er nu opsat P-skilt for at gøre det synligt at der er en P-plads.

 

 

Kommune har opsat to ekstra borde med bænke. Så alle der har lyst til en tur til fjorden kan få et sted at sidde. Lauget har selv foranstaltet at der er opsat to affaldsstativer.

 

 

 

 

 

 

 

Tovholder er: Christian August tlf. 29173740